4 juli 2017

Falling back to earth // Cai Guo-Qiang